<meter id="eosas"></meter>

 1. 当前位置:首页 > 问题分类 > 医卫类考试 > 临床执业助理医师 > 问题详情

  问题:

  Ⅱ型呼吸衰竭的血气诊断标准是A. PaO2 <60mmHg, PaCO2 >50mmHgB. PaO2<50mmHg, PaCO2 &g

  Ⅱ型呼吸衰竭的血气诊断标准是

  A. PaO2 <60mmHg, PaCO2 >50mmHg

  B. PaO2<50mmHg, PaCO2 >60mmHg

  C. PaO2 <50mmHg, PaCO2 >45mmHg

  D. PaO2 <40mmHg, PaCO2>40mmHg

  E. PaO2<70mmHg, PaCO2>55mmHg


    参考答案

  正确答案:A
  [解析]Ⅱ型呼吸衰竭的血气诊断标准是PaO2<60mmHg.同时伴有PaCO2 >50mmHg。

  相关题目:

  A.急性链球菌感染后肾小球肾炎
  B.原发性肾病综合征
  C.隐匿性肾炎
  D.急进性肾炎
  E.狼疮性肾炎
  男,26岁。急起血尿、少尿、水肿、高血压,肾功能急剧恶化。B超示双肾增大。肾活检可见70%肾小球囊腔内有大新月体形成
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  甲亢手术前准备用
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.

  A.甲状腺素
  B.a受体阻滞剂
  C.复方碘溶液
  D.氢化可的松
  E.去氨加压素
  继发性?#20934;?#27835;疗用
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.

  宁夏11选5官网
   <meter id="eosas"></meter>

   1. <meter id="eosas"></meter>